Egyes fájlok megnyitáshoz Adobe Reader szükséges!

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok, ügyfélfogadási rend
Szervezeti struktúránk és az egyes egységek főbb feladatai
Önkormányzatunk vezetői, képviselőtestület, bizottságok

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Önkormányzatunk tulajdonban álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok

Hort Község Önkormányzata által alapított közalapítványok nincsenek

1.5 Lapok
KRÓNIKA - Hort Község Önkormányzatának hivatalos, ingyenes kiadványa
1.6 Felettes szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

2.1 Önkormányzatunk alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti- és Működési Szabályzatunk
A hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke

Önként vállalt feladataink

/Központi konyha és településüzemeltetési iroda működtetése /

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Ügyintézéshez használható dokumentumok

/Adó-, igazgatás-, anyakönyvi-, honosítási ügyek, szociális-és gyámügyek, működési engedélyek/

2.3 Közszolgáltatások
2.4 Önkormányzatunk nyilvántartásai

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek

Zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélye

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

 

2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Hort Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkaterve

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

A képviselő-testület 2012. évi munkaterve

Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évi munkaterve


Hort Község Önkormányzatának és a bizottságok 2010. évi munkatervei

Hort Község Önkormányzatának és a bizottságok 2009. évi munkatervei

A képviselőtestület 2008. évi munkaterve

Képviselőtestületi rendeletek

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
 
2.7 Önkormányzatunk dötései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Hort Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról | Mellékletek

A 2008. november 27-i testületi ülés témái napirendenként
Jelentések, beszámolók a 2008. október 30-i testületi ülésen
2.8 Pályázatok
Pályázati kiírás jegyző határozatlan idejű munkakör betöltésére (aktuális)
Pályázati kiírás pénzügyi ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző határozott idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás adóügyi ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás jegyző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás pénzügyi ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás közművelődési szakember határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás titkársági ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakörre (lejárt)
Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás óvodapedagógusi állás betöltésére (lejárt)
Óvodapedagógusi álláshely határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal (lejárt)
Óvodapedagógusi álláshely határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal (lejárt)
Óvodavezetői pályázat 2011 (lejárt)
Pályázati kiírás iskolaigazgatói álláshely betöltésére 2011 (lejárt)
Pályázat felhívás jegyzői álláshely betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás könyvvizsgálói feladatok ellátására 2010 (lejárt)
Kulturális Centrum intézményvezetői pályázat (lejárt)
Pályázati kiírás Települést Üzemeltető Iroda ügyintéző munkakör betöltésére (lejárt)
Pályázati kiírás igazgatási előadó munkakör betöltésére (lejárt)
Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői pályázat (lejárt)
Kulturális Centrum intézményvezetői pályázat 2008 (lejárt)
Településüzemeltetési Iroda vezetői pályázat (lejárt)

 

2.9 Közérdekű adatok igénylése
Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről, igénybejelentő lap
2.10 Közzétételi listák

Az önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Független könyvvizsgálói jelentés a 2009. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról
Független könyvvizsgálói jelentés a 2009. I. féléves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról
Független könyvvizsgálói jelentés a 2008.évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról
A működés eredményessége, teljesítmény
Belső ellenőrzési jelentés a 2009. évi tevékenységről

Belső ellenőrzési jelentés a 2008. évi tevékenységről

A belső ellenőrzésről
Működési statisztika

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

Éves költségvetések

2019. évi költségvetési táblák

2018. évi költségvetési táblák

2016. évi költségvetési táblák

2015. évi költségvetési táblák

2014. évi költségvetési táblák

 


Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, valamint a költségvetés mellékletei


A 2010. évi költségvetés előterjesztése, a költségvetési rendelet, és a költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés előterjesztése, a költségvetési rendelet, és a költségvetés mellékletei

A 2008. évi költségvetés előterjesztése, a költségvetési rendelet, és a költségvetés mellékletei
 
Számviteli beszámolók
2012. évi beszámoló összesített mérlege

2009.évi zárszámadás


2008. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet
2008. évi költségvetési zárszámadás
2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
 
A költségvetés végrehajtása
Költségvetési beszámoló a 2009. év I. félévéről

Költségvetési beszámoló a 2008. év I. félévéről
 
3.3 Működés
Foglalkoztatottak
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2009. évi működési kiadásai, a létszám alakulása (Excel táblázat)
Támogatások
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009-ben (Excel táblázat)
Szerződések
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve (ezer forintban)
Bruttó 5 milli forint értéket meghaladó szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések

 

 

Látogatottsági számláló