KÖZÉRDEKŰ ADATOK
GYENGÉNLÁTOK SZÁMÁRA

Eredeti oldal

 

A közérdekű adatok megismerését célzó törvényi rendelkezések

 I. Szervezeti, személyzeti adatok


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


III. Gazdálkodási adatok

 

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok, ügyfélfogadási rend

Szervezeti struktúránk és az egyes egységek főbb feladatai

Önkormányzatunk vezetői, képviselőtestület, bizottságok

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Önkormányzatunk tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

Hort Község Önkormányzata által alapított közalapítványok nincsenek

1.5 Lapok

KRÓNIKA - Hort Község Önkormányzatának hivatalos, ingyenes kiadványa

 

1.6 Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

2.1 Önkormányzatunk alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti- és Működési Szabályzatunk


A hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke


Önként vállalt feladataink

(Központi konyha és településüzemeltetési iroda működtetése)


2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Ügyintézéshez használható dokumentumok
(Adó-, igazgatás-, anyakönyvi-, honosítási ügyek, szociális-és gyámügyek, működési engedélyek)

2.3 Közszolgáltatások

2.4 Önkormányzatunk nyilvántartásai

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek

Zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélye

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

2.5 Nyilvános kiadványok

2.6 Döntéshozatal, ülések

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi munkaterve

Hort Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkaterve

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi munkaterve

A képviselő-testület 2012. évi munkaterve

Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. évi munkaterve

Hort Község Önkormányzatának és a bizottságok
2010. évi munkatervei

Hort Község Önkormányzatának és a bizottságok
2009. évi munkatervei

A képviselőtestület 2008. évi munkaterve

Képviselőtestületi rendeletek

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek

2.7 Önkormányzatunk dötései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A 2008. november 27-i testületi ülés témái napirendenként

Jelentések, beszámolók a 2008. október 30-i testületi ülésen

 

2.8 Pályázatok

Pályázati kiírás pénzügyi ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás közművelődési szakember határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás titkársági ügyintéző határozatlan idejű munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakörre (lejárt)

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás óvodapedagógusi állás betöltésére (lejárt)

Óvodapedagógusi álláshely határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal (lejárt)

Óvodapedagógusi álláshely határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal (lejárt)

Óvodavezetői pályázat 2011 (lejárt)

Pályázati kiírás iskolaigazgatói álláshely betöltésére 2011 (lejárt)

Pályázat felhívás jegyzői álláshely betöltésére (lejárt)

Pályázati kiírás könyvvizsgálói feladatok ellátására 2010 (lejárt)

Kulturális Centrum intézményvezetői pályázat (lejárt)

Pályázati kiírás Települést Üzemeltető Iroda ügyintéző munkakör betöltésére (lejárt)

Hort Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet igazgatási előadó munkakör betöltésére (lejárt)

Szociális Ellátó Intézmény intézményvezetői pályázat (lejárt)

Kulturális Centrum intézményvezetői pályázat (lejárt)

Településüzemeltetési Iroda vezetői pályázat (lejárt)

2.9 Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről, igénybejelentő lap

2.10 Közzétételi listák

Az önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Független könyvvizsgálói jelentés a 2009. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés a 2009. I. féléves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról

Független könyvvizsgálói jelentés a 2008.évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról

 

A működés eredményessége, teljesítmény

Belső ellenőrzési jelentés a 2009. évi tevékenységről

Belső ellenőrzési jelentés a 2008. évi tevékenységről

A belső ellenőrzésről

 

Működési statisztika

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

2019. évi költségvetési táblák

2018. évi költségvetési táblák

2016. évi költségvetési táblák

2015. évi költségvetési táblák

2014. évi költségvetési táblák

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, valamint a költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés előterjesztése, a költségvetési rendelet, az átmeneti gazdálkodásról, és a költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés előterjesztése,
a költségvetési rendelet, és a költségvetés mellékletei

A 2008. évi költségvetés előterjesztése,
a költségvetési rendelet, és a költségvetés mellékletei

Számviteli beszámolók

2012. évi beszámoló összesített mérlege


2009. évi zárszámadás


2008. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet

2008. évi költségvetési zárszámadás

2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

 


A költségvetés végrehajtása

Költségvetési beszámoló a 2009. év I. félévéről

Költségvetési beszámoló a 2008. év I. félévéről

3.3 Működés

Foglalkoztatottak

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2009. évi működési kiadásai, és a létszám alakulása (Excel táblázat)


Támogatások

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009-ben (Excel táblázat)


Szerződések

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve (ezer forintban).

Bruttó 5 milli forint értéket meghaladó szerződések

Koncessziók


Egyéb kifizetések