Hort Heves megye egyik legnagyobb községe, lakosságának száma közel 4000 fő. Területe: 43 négyzetkilkométer , ebből belterület 3,3 négyzetkilkométer. A település Heves megye dél-nyugati részén helyezkedik el, sík vidéken, a Mátra vonulatának déli lábánál.

A község mind északi, mind déli oldaláról csatlakozik az M3 autópályához, a 3. számú főúton érhetők el a falu szomszédságában található Hatvan és Gyöngyös városok. A település mellett halad el a Miskolc-Budapest vasútvonal. Nyugati irányban, Hortról érhető el Ecséd, Rózsaszentmárton, Szücsi. E tengely mentén több mint 10 000 ember él. Az autópályának köszönhetően Hort földrajzi és közlekedési jelentősége megnőtt. Budapest 60 km távolságra fekszik.

Az M3 Autópályán érhetők el Eger Miskolc, és a Keleti piacok (Ukrajna, Belorusszia, Oroszország). Keleti irányban Jászberény Szolnok, Nyugati irányban Salgótarján illetve Szlovákia érhető el. Bővebben »


A falu első okleveles említése 1250-ben történt, Hurt-nak nevezték.
1418-ban Hort néven a Pálócziak kapták zálogba, amit később 1433-as királyi adománylevél juttatott nekik birtokul.

A falu a XVI. Század végén elpusztult, néptelenné vált. 1614 -ben is mint puszta szerepelt, de 1621-ben már ismét népes volt: 10 gazda lakott itt ekkor. 1653-ban a törökök sanyargatásai miatt Hort lakói elhagyták a falut, s a dézsmaszedők elnéptelenedett házakat találtak. A török uralom végén Koháry István volt a földesúr, 38 jobbágytelekkel. 1719-20-ban Nógrád megyéből magyar és szlovák ajkú lakosokat telepítettek be.
A későbbiekben a gróf Batthyány, a Hendelényi, a Wintenberg, valamint a Horti családok birtokolták. A Nagyalföld északi szélén fekvő Hort a XX. Század első felében már, mint nagyközség szerepelt a hatvani járásban. Bővebben »


Napjainkban az Önkormányzat 5 csoportos óvodát, 16 évfolyammal rendelkező 8 évfolyamos általános iskolát működtet. Könyvtárunkban több ezer kötet könyv kölcsönözhető.

Kulturális Centrumunk a helyszíne a különböző kulturális eseményeknek, óvodai, iskolai és községi rendezvénynek, melyet a hagyományőrző citerazenekar, és a népdalkör műsora színesít.

Községünkben 2 családorvos és egy fogorvos gyógyítja a betegeket, a várandós anyákat 2 védőnő segíti, gyógyszertárral rendelkezünk.


Falunk országosan ismert dinnyetermesztéséről és dinnyekertészeiről.
A település talaja remek lehetőséget kínál a dinnyetermesztéshez.
Sok helybéli gazdának és családjának nyújtott és nyújt ma is kereseti lehetőséget. Jelenleg községi földeken termelnek önálló családi vállalkozásként dinnyét. Az értékesítést is - nagybani piacokon, kamionokban szállítva - maguk intézik.

A község állatállománya az utóbbi években jelentősen megfogyatkozott. Állattartással és értékesítéssel l fő foglalkozik: élőbárány és gyapjú eladással. Külső munkaerők segítségével - 400-500 juhot tenyészt.

1 család szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozik. Gazdaságukban 50-60 fős állományt tartanak. Főleg a tej ipari értékesítése jelenti számukra a hasznot.

Sokan végeznek mezőgazdasági szolgáltatást: szántást, tárcsázást, gépi permetezést, segítve ezzel a magángazdálkodók munkáját a szántóföldi termesztésen túl a barackosokban és szőlőkben is.

A bejelentett magánvállalkozások száma 129 (megtalálhatók közöttük a fuvarozással, gáz-telefon szereléssel, táp - terménnyel, autószereléssel, fodrászattal stb. foglalkozók.)  


Nagyon sokan járnak Hortól más településekre dolgozni. Így Hatvanban épült Day Dongba, Boschba, Sonyba, Learbe, Braunba, s természetesen Budapestre, ahol főképp az építőiparban és egyéb nagy és kisvállalkozásban találnak munkalehetőséget.

A főút mellett elhelyezkedő melegkonyhás étteremben a helyi étel-specialitások mellett nemzetközi ételkülönlegességek is találhatók. A vendégszerető lakosok a kínálatot 2 pizzéria üzemeltetésével teszik teljesebbé.

A község 3 km hosszú főutcáján jelentős számú üzlet, kereskedelmi vállalkozás található. A nagyszámú átmenő forgalom továbbra is kedvező lehetőségeket nyújt kereskedelmi, ipari és szolgáltató tevékenységek számára.

A településen az infrastruktúra teljes. Kiépült a víz-, gáz-, csatorna és telefonhálózat, a belterületi utak aszfaltburkolattal ellátottak. A településen a meglévő üzemek mellett lehetőség van további üzemek, logisztikai központok telepítésére, rendelkezünk jó minőségű termálvízzel.

A belterületi önkormányzati telkekre családi házak, társasházak építhetők.

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Hort
Szabadság tér 40.
3014

Tel.:
37/378-001
37/378-544
37/578-544
37/578-000

Telefonmellékek és
e-mail címek