Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda - Hort

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda - Hort

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3014 Hort, Iskola út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        óvodapedagógusi végzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, előző munkahelyi igazolások

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Aradi Tünde nyújt, a 06303646409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda - Hort címére történő megküldésével (3014 Hort, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-288/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Kerekné Aradi Tünde részére a hortovi@intellimail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hort Nagyközség Honlapja - 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hort.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.