A polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Hétfőn: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Kedden: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Szerdán: 8.00.12.00 óráig, du. nincs ügyfélfogadás,
Csütörtökön: nincs ügyfélfogadás,
Pénteken: 8.00-13.00 óráig.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a fenti ügyfélfogadási időben szíveskedjenek ügyeiket intézni!

 

Szervezeti felépítés »


Hivatalos név

Polgármesteri Hivatal

Székhely - Postacím

3014 Hort, Szabadság tér 40.

Telefonszám

06/37/ 378-001
06/37/378-544
06/37/578-544
06/37/578-000

(Telefonmellékek lásd alább)

Faxszám

06/37/378-982

 

Telefonmellékek

KEREK OSZKÁR
polgármester

polgarmester.hortkukacgmail.com

LACZIKNÉ DR. BARATI KATALIN
jegyző

hortjegyzokukacgmail.com

ERDÉLYI JÓZSEFNÉ
igazgatási előadó
, ügykezelő
hortpolghivkukacgmail.com
titkarsag.hortkukacintellimail.hu

12

JENES KRISZTINA
titkársági előadó
hortuzemelteteskukacgmail.com

10

LAKATOS GEORGINA
pénzügyi és költségvetési előadó
penzugy.hortkukacgmail.com

03

LŐRINCZ KATALIN
költségvetési előadó 

hortpenzugykukacintellimail.hu

04

AMBRUZS HENRIETTA 
pénzügyi előadó
 
ambruzs.hkukacintellimail.hu

05

VILMÁNYI ILDIKÓ
adügyi előadó

hortadokukacintellimail.hu

01

VASTAGNÉ GYURCSÓ MÁRIA
igazgatási előadó
anyakönyvvezető

hortigazgataskukacintellimail.hu

08

KLAUZMANN MELINDA
igazgatási előadó

hortigazgatas2kukacintellimail.hu

07

 

A HIVATALBAN LÉVŐ EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Települést Üzemeltető Iroda  
GODÓ ISTVÁN 
vezető

godo.istvan65kukacgmail.com

Mobil: 06-30/382-9440

Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

GODÓ ISTVÁN
ügyvezető

godo.istvan65kukacgmail.com

TARCZALI ÁGNES
pénzügyi ügyintéző
hortkftkukacgmail.com

 

 

11

Mobil: 06-30/382-9440

 

06


A honlap címe

www.hort.hu


 

Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő, Kedd:
 8.00 -12.00 óráig
13.00 -16.00 óráig

Szerda:
8.00 -12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 -13.00 óráig

Polgármesteri fogadónap:
(bejelentkezés alapján)

hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16 óráig

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

KEREK OSZKÁR
polgármester

LACZIKNÉ DR. BARATI KATALIN
jegyző

Erdélyi Józsefné
igazgatási előadó, ügykezelő, közbiztonsági referens:

  • ügyiratkezelés, hirdetmények, közvilágítás hibabejelentés, közérdekű bejelentések, katasztrófavédelmi ügyek, titkársági feladatok, Képviselő-testületi ülések, intézményvezetői értekezletek jegyzőkönyveinek készítése

Jenes Krisztina
titkársági előadó

  • rendezvények, közterület foglalás

Lakatos Georgina
pénzügyi és költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés

Lőrincz Katalin
költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés

Ambruzs Henrietta
pénzügyi előadó

  • Pénzügyi ügyintézés, munkaügyek

Vastagné Gyurcsó Mária
igazgatási előadó, anyakönyvvezető

  • anyakönyvi, állampolgársági ügyek, hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok, birtokvitás ügyek, választási ügyek, hatósági bizonyítványok kiadása, szociális, gyámhatósági ügyek, közhasznú, közcélú foglalkoztatás, pályázatok

Klauzmann Melinda
igazgatási előadó

  • működési engedélyek, kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatos ügyintézés, hagyaték ügyek, belterületi növényvédelem, állategészségügy, szociális ügyek

 

Vilmányi Ildikó
adóügyi előadó

  • Adóügyek, mezőőri járulék intézése

Adók módjára behajtandó köztartozások
Adó és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz
.  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése,
.  a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése,
.  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja,
.  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,
.  APEH végrehajtási ügyekhez

 

Települést Üzemeltető Iroda:
Vezetője: Godó István

Dolgozók: Földi Mihály, Kiss Oszkár, Varga Dénes

  Az iroda alaptevékenysége:

.  Településüzemeltetés
.  Községgazdálkodási szolgáltatások
.  Állategészségügyi feladatok
.  Közterülettel kapcsolatos ügyek
.  Intézményi üzemeltetés
.  Ingatlankezelési feladatok
 . Rendezvényszervezés
.  Közhasznú, közcélú dolgozók foglalkoztatásának megszervezése

 

Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.:
Godó István ügyvezető
TARCZALI ÁGNES pénzügyi ügyintéző

A Kft. főbb tevékenységei: Az Önkormányzat pályázat útján elnyert beruházásainak lebonyolítása, közberuházások és fejlesztések bonyolítása, intézmények költség hatékony energetikai üzemeltetése, dologi beszerzések centralizálása, a lakosságnak nyújtott szolgáltatások elvégzése, közétkeztetés, terembérlés, egyéb közhasznú tevékenység elvégzése.