A polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Hétfőn: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Kedden: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Szerdán: 8.00.12.00 óráig, du. nincs ügyfélfogadás,
Csütörtökön: nincs ügyfélfogadás,
Pénteken: 8.00-13.00 óráig.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a fenti ügyfélfogadási időben szíveskedjenek ügyeiket intézni!

Az oldalon közölt adatok
folyamatos feltöltés alatt állnak!!!

Szervezeti felépítés »


Hivatalos név

Polgármesteri Hivatal
Mobil: +36 30 382 0165

Székhely - Postacím

3014 Hort, Szabadság tér 40.

Telefonszám

06/37/ 378-001
06/37/378-544
06/37/578-544
06/37/578-000

(Telefonmellékek lásd alább)

 

Telefonmellékek

JUHÁSZ LÁSZLÓ DÁVID
polgármester
hortpolgmjlkukacgmail.com

--
jegyző

hortjegyzokukacgmail.com

DENCS ZSUZSANNA
alpolgármester
hortalpolgdzskukacgmail.com


MOLNÁR FERENC
alpolgármester

Mobil: +36 30 528 3721

 

Mobil:

 

 

 


pénzügyi és költségvetési előadó

03


költségvetési előadó 

04

 
pénzügyi előadó
 

05


VILMÁNYI ILDIKÓ
adügyi előadó

hortadokukacintellimail.hu

01


VASTAGNÉ GYURCSÓ MÁRIA
igazgatási előadó
anyakönyvvezető

hortigazgataskukacintellimail.hu

08


igazgatási előadó

07

 

A HIVATALBAN LÉVŐ EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Horti Településfejlesztési
Nonprofit Közhasznú Kft.

GODÓ ISTVÁN
ügyvezető

godo.istvan65kukacgmail.com
ipariparkkftkukacgmail.com


TARCZALI ÁGNES
pénzügyi ügyintéző
hortkftkukacgmail.com

 

Mobil: +36 30 382 9440

 

 

Mobil: +36 30 383 1831


A honlap címe

www.hort.hu


 

Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő, Kedd:
 8.00 -12.00 óráig
13.00 -16.00 óráig

Szerda:
8.00 -12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 -13.00 óráig

Polgármesteri fogadónap:
(bejelentkezés alapján)

hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16 óráig

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

JUHÁSZ LÁSZLÓ DÁVID
polgármester

--
jegyző


igazgatási előadó, ügykezelő, közbiztonsági referens:

  • ügyiratkezelés, hirdetmények, közvilágítás hibabejelentés, közérdekű bejelentések, katasztrófavédelmi ügyek, titkársági feladatok, Képviselő-testületi ülések, intézményvezetői értekezletek jegyzőkönyveinek készítése


pénzügyi és költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés


költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés,
  • közhasznú, közcélú foglalkoztatás,


pénzügyi előadó

  • pénzügyi ügyintézés, munkaügyek

Vastagné Gyurcsó Mária
igazgatási előadó, anyakönyvvezető

  • anyakönyvi, állampolgársági ügyek, lakcímekkel kapcsolatos ügyek, hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok, birtokvitás ügyek, választási ügyek, hatósági bizonyítványok kiadása, szociális ügyek, hulladékszállítással kapcsolatos igazolások


igazgatási előadó

  • működési engedélyek, kereskedelemmel és vendéglátással, telephely engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés, hagyaték ügyek, belterületi növényvédelem, állategészségügy, szociális és gyámhatósági ügyek, rendezvénytartási engedélyek kiadása, közterület foglalás

Vilmányi Ildikó
adóügyi előadó

  • Adóügyek, mezőőri járulék intézése

Adók módjára behajtandó köztartozások
Adó és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz
.  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése,
.  a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése,
.  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)   Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja,
.  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,
.  NAV végrehajtási ügyek
. Szennyvízcsatorna hálózatra történő új rákötések

Horti Településfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.:
Godó István ügyvezető
TARCZALI ÁGNES pénzügyi ügyintéző

A Kft. főbb tevékenységei:
az Önkormányzat pályázat útján elnyert beruházásainak lebonyolítása, közberuházások és fejlesztések bonyolítása, intézmények költséghatékony energetikai üzemeltetése, dologi beszerzések centralizálása, közétkeztetés, terembérlés, településüzemeltetés, közterülettel kapcsolatos ügyek, intézményi üzemeltetés, rendezvényszervezés, közhasznú, közcélú dolgozók foglalkoztatásának koordinálása, ingatlankezelési feladatok, egyéb közhasznú tevékenység elvégzése.