A polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Hétfőn: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Kedden: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,
Szerdán: 8.00.12.00 óráig, du. nincs ügyfélfogadás,
Csütörtökön: nincs ügyfélfogadás,
Pénteken: 8.00-13.00 óráig.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a fenti ügyfélfogadási időben szíveskedjenek ügyeiket intézni!

 

Szervezeti felépítés »


Hivatalos név

Polgármesteri Hivatal
Mobil: +36 30 382 0165

Székhely - Postacím

3014 Hort, Szabadság tér 40.

Telefonszám

06/37/ 378-001
06/37/378-544
06/37/578-544
06/37/578-000

(Telefonmellékek lásd alább)

 

Telefonmellékek

KEREK OSZKÁR
polgármester

polgarmester.hortkukacgmail.com

LACZIKNÉ DR. BARATI KATALIN
jegyző

hortjegyzokukacgmail.com

ERDÉLYI JÓZSEFNÉ
igazgatási előadó
, ügykezelő
hortpolghivkukacgmail.com
titkarsag.hortkukacintellimail.hu

12

LAKATOS GEORGINA
pénzügyi és költségvetési előadó
penzugy.hortkukacgmail.com

03

KOVÁCSNÉ LŐRINCZ KATALIN
költségvetési előadó 

hortpenzugykukacintellimail.hu

04

AMBRUZS HENRIETTA 
pénzügyi előadó
 
ambruzs.hkukacintellimail.hu

05

VILMÁNYI ILDIKÓ
adügyi előadó

hortadokukacintellimail.hu

01

VASTAGNÉ GYURCSÓ MÁRIA
igazgatási előadó
anyakönyvvezető

hortigazgataskukacintellimail.hu

08

KLAUZMANN MELINDA
igazgatási előadó

hortigazgatas2kukacintellimail.hu

07

 

A HIVATALBAN LÉVŐ EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Horti Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

GODÓ ISTVÁN
ügyvezető

godo.istvan65kukacgmail.com

TARCZALI ÁGNES
pénzügyi ügyintéző
hortkftkukacgmail.com

 

Mobil: +36 30 382 9440

 

 

Mobil: +36 30 383 1831


Horti Településfejlesztési Nonprofit Kft.
SÜKI LÓRÁNT
ügyvezető
ipariparkkftkukacgmail.com

 

Mobil: +36 30 382 9246

A honlap címe

www.hort.hu


 

Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő, Kedd:
 8.00 -12.00 óráig
13.00 -16.00 óráig

Szerda:
8.00 -12.00 óráig
délután nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 -13.00 óráig

Polgármesteri fogadónap:
(bejelentkezés alapján)

hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16 óráig

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

KEREK OSZKÁR
polgármester

LACZIKNÉ DR. BARATI KATALIN
jegyző

Erdélyi Józsefné
igazgatási előadó, ügykezelő, közbiztonsági referens:

  • ügyiratkezelés, hirdetmények, közvilágítás hibabejelentés, közérdekű bejelentések, katasztrófavédelmi ügyek, titkársági feladatok, Képviselő-testületi ülések, intézményvezetői értekezletek jegyzőkönyveinek készítése

Lakatos Georgina 
pénzügyi és költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés

Kovácsné Lőrincz Katalin 
költségvetési előadó

  • költségvetés, pénzügyi ügyintézés,
  •  közhasznú, közcélú foglalkoztatás,

Ambruzs Henrietta 
pénzügyi előadó

  • Pénzügyi ügyintézés, munkaügyek

Vastagné Gyurcsó Mária
igazgatási előadó, anyakönyvvezető

  • anyakönyvi, állampolgársági ügyek, lakcímekkel kapcsolatos ügyek, hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok, birtokvitás ügyek, választási ügyek, hatósági bizonyítványok kiadása, szociális ügyek, hulladékszállítással kapcsolatos igazolások

Klauzmann Melinda
igazgatási előadó

  • működési engedélyek, kereskedelemmel és vendéglátással, telephely engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés, hagyaték ügyek, belterületi növényvédelem, állategészségügy, szociális és gyámhatósági ügyek, rendezvénytartási engedélyek kiadása, közterület foglalás

Vilmányi Ildikó
adóügyi előadó

  • Adóügyek, mezőőri járulék intézése

Adók módjára behajtandó köztartozások
Adó és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz
.  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése,
.  a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése,
.  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)   Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja,
.  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,
.  NAV végrehajtási ügyek
. Szennyvízcsatorna hálózatra történő új rákötések

Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.:
Godó István ügyvezető
TARCZALI ÁGNES pénzügyi ügyintéző

A Kft. főbb tevékenységei:
az Önkormányzat pályázat útján elnyert beruházásainak lebonyolítása, közberuházások és fejlesztések bonyolítása, intézmények költséghatékony energetikai üzemeltetése, dologi beszerzések centralizálása, közétkeztetés, terembérlés, településüzemeltetés, közterülettel kapcsolatos ügyek, intézményi üzemeltetés, rendezvényszervezés, közhasznú, közcélú dolgozók foglalkoztatásának koordinálása, ingatlankezelési feladatok, egyéb közhasznú tevékenység elvégzése.