Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 27.) rendelete
az intézményi térítési díjakról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) rendelete
a közterületek használatáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.11.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kapcsolódó. 2019. évi költségvetési táblák


Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (IV.25.) rendelete Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról


Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Kapcsolódó költségvetési táblák »

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eseményekről és szolgáltatási díjakról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete Hort Község Önkormányzata Képviselő Testületének a Községrendezési és szabályozási előírások Hort Község Rendezési Tervéről szóló 7/1999. (X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

2016. költségvetési rendelet módosítás


Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.4.) rendelete azz önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról

2016. évi beszámoló


Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 29.) rendelete
az intézményi térítési díjakról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1999 (X.20.) önkormányzati rendelete
a Községrendezési és szabályozási előírások Hort Község Rendezési Tervéhez
(Egységes szerkezet)

HORT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 11/2007. (V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kapcsolódó költségvetési táblák »

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék gazdálkodásról

Hort Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015. éves költségvetés módosítás

Hort Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (IV. 27. ) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásról

2015. éves beszámoló

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 23.) rendelete
az intézményi térítési díjakról

Hort Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Kapcsolódó költségvetési táblák »

Hort Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 19/2011. (XII. 1.) rendelete
a Nagyözségi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz csatornahálózat igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről szóló 9/2012. (VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Melléklet (táblázatok) »

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete A Környezetvédelmi Alapról szóló 12/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
A Környezetvédelmi Alapról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IV. 29. ) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásrólA 10/2015. sz. rendelet mellékletei (2014. évi zárszámadás)

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3./2014. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
A 11/2015. sz. rendelet mellékletei (2014. évi mérleg)

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (II. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról
(EGYSÉGES  SZERKEZET)

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III. 25.) rendelete az intézményi térítési díjakról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeli támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2011.(XII. 1.) rendelete
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2015.FEBRUÁR 11.

Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 28. ) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5.

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a közigazgatási bírság kiszabásáról

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.15.) rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

HORT KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2012. (VII. 1.) rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének feltételeiről és a bekötési díj mértékéről.

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (IX.30.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2013. (III. 27.) rendelete
az intézményi térítési díjakról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

Hort Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (IV. 24. ) rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, valamint a költségvetés mellékletei

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékszállításról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 31.) rendelete
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes önkormányzati rendeleteinek a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggő módosításáról

11/2011. (IV.28.) rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásról

12/2011. (IV.28.) rendelet az 5/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet
(az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete) módosításáról

 
 

jegyzőkönyvek | közérdekű adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Hort
Szabadság tér 40.
3014

Tel.:
37/378-001
37/378-544
37/578-544
37/578-000

Telefonmellékek és
e-mail címek