Hatósági ügyintézés

 

I. Hatósági ügymenetmodellek, ügyintézési határidők, illetékek, díjak

Adóügyek
(Frissült 2017. március 28-án)

Igazgatási ügyek

Szociális- és gyámügyek
(Frissült 2012. október 8-án)

II. A hatósági ügyek intézésére illetékes ügyintézők neve,
hivatali elérhetőségei

Hivatalos név

Polgármesteri Hivatal

Székhely - Postacím

3014 Hort, Szabadság tér 40.

Telefonszám

06/37/ 378-001
06/37/378-544
06/37/578-544
06/37/578-000

(Telefonmellékek lásd alább)

Faxszám

06/37/378-982

 

Telefonmellékek

KEREK OSZKÁR polgármester
polgarmester.hortkukacgmail.com

LACZIKNÉ DR. BARATI KATALIN jegyző
hortjegyzokukacgmail.com

ERDÉLYI JÓZSEFNÉ
igazgatási előadó

hortpolghivkukacgmail.com
titkarsag.hortkukacintellimail.hu

12

VASTAGNÉ GYURCSÓ MÁRIA
igazgatási előadó
anyakönyvvezető

hortigazgataskukacintellimail.hu

08

 

AMBRUZS HENRIETTA 
pénzügyi előadó
 
ambruzs.hkukacintellimail.hu

05

LŐRINCZ KATALIN
költségvetési előadó 

hortpenzugykukacintellimail.hu

04

VILMÁNYI ILDIKÓ
adügyi előadó

hortadokukacintellimail.hu

01

KLAUZMANN MELINDA
igazgatási előadó

hortigazgatas2kukacintellimail.hu

07

SEBŐK TIMEA
civil referens,
településüzemeltetési ügyintéző

hortuzemelteteskukacgmail.com

10

 

III. Az ügyfelek jogai, kötelezettségei »

IV. Segítség az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatához »

 

 

 

ADÓÜGYEK

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2017

Iparűzési adónyomtatványok

Egyéb adónyomtatványok

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2016

Iparűzési adónyomtatványok

Egyéb adónyomtatványok

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2015

IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK A 2014. ÉVRŐL »

Bejelentkezési nyomtatvány a helyi iparűzési adóba

2014 évi őstermelői nyilatkozat

2014. évi talajterhelési bevallás

Építményadó bevallás

Magánszemélyek kommunális adóbevallása

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 

Iparűzési bevallás 2013. adóévről

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2013

Bevallás az építményadóról
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

Őstermelői nyilatkozat a helyi iparűzési adóban

Bejelenkezési nyomtatvány a helyi iparűzési adóba
Gépjárműadó bevallás (mozgáskorlátozotti mentesség, lopás)
Iparűzési adóbevallási nyomtatvány 2012. évről
Iparűzési adóelőleg módosítási kérelem
Önellenőzési lap a helyi iparűzési adóban

ADÓRENDELETEK

11-2012. (IX.26.) rendelet a talajterhelési díjról
23-2009. (XII. 12.) iparűzési adó rendelet módosítás
9-2009. (V.12.) adórendelet módosítás magánszemélyek kommunális adójáról
8-1999. (XI. 10.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről
9-1998.(XI.25.) rendelet az építményadó bevezetéséről
15-1995.(XI. 15.) rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2011

Bejelentkezési nyomtatvány (helyi iparűzési adó)
2011. évi iparűzési adóbevallás
2011. évi gépjárműadó bevallás
2011. évi feltöltésre kötelezettek bevallása
2010. évi vállalkozók kommunális adóbevallás
2010. évi talajterhelési bevallás
2010. évi iparűzési adóbevallás


Vállalkozók kommunális adóbevallása 2009. évről
Helyi iparűzési adóbevallás 2009. évről
Bejelentkezési lap kommunális adó alá vállalkozók részére


Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról
Vállalkozók kommunális adóbevallása 2008 évre
Helyi iparűzési adóbevallás 2008 évre
Bevallás az építményadóról


Bevallási határidők helyi adók, talajterhelési díj, gépjárműadó esetén
Tájékoztató a gépjárműadó 2007. évi változásairól
Őstermelők és a helyi iparűzési adó
Önkormányzati adóhatóság számlaszámai
A 2007. évi vállalkozói adóbevallások (Zip tömörítvény - 75 KB)

 

IGAZGATÁS

Anyakönyvi ügyek
(Frissítve 2015. június 4-én)

Anyakönyvi kivonatok kiállítása
(Kérelem és meghatalmazás a dokumentumból elérhető)
Haláleset anyakönyvezése
Házassági névviselési forma módosítása
Házassági szándék bejelentése
Születési családi és utónév változtatása
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Kereskedelmi tevékenységek

Hort község jegyzőjének összesített nyilvántartása bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Működési engedély leadásának bejelentése

Működési engedély iránti kérelem
Adatmódosítás iránt kérelem
Működési engedély másolata iránti kérelem

Egyéb
(Frissítve 2015. június 4-én)

Birtokvédelem - általános tájékoztató
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Lakcímrendezési eljárás (lakcím fiktiválása)
Lakcím rendezésére vonatkozó kérelem

SZOCIÁLIS- ÉS GYÁMÜGYEK

Általános Információk

Adatlapok

Aktív korúak ellátása iránti kérelem
Átmeneti segély iránti kérelem
Egészségügyi szolgáltatás iránti kérelem
Közgyógyellátás igénylése iránti kérelem
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
Nyilatkozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételéhez
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Temetési segély iránti kérelem
Vagyonnyilatkozat

Okmányiroda Hatvan

ELÉRHETŐSÉGEINK

Hort
Szabadság tér 40.
3014

Tel.:
37/378-001
37/378-544
37/578-544
37/578-000

Telefonmellékek és
e-mail címek

Fax:
37/378-982