Hatósági ügyintézés

 

I. Hatósági ügymenetmodellek, ügyintézési határidők, illetékek, díjak

Adóügyek
(Frissült 2018. március 8-án)

Igazgatási ügyek
(Frissült 2018. március 8-án)

Szociális- és gyámügyek
(Frissítve 2017. augusztus 3-án)

II. A hatósági ügyek intézésére illetékes hivatal elérhetőségei

Hivatalos név

Horti Polgármesteri Hivatal

Székhely - Postacím

3014 Hort, Szabadság tér 40.

Telefonszám

+36 37 378-001 
+36 37 378-544 
+36 37 578-544 
+36 37 578-000

 

III. Az ügyfelek jogai, kötelezettségei »

IV. Segítség az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatához »

 

 

 

ADÓÜGYEK

2018

LETÖLTHETŐ ADÓÜGYI NYOMTATVÁNYOK

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2017

Iparűzési adónyomtatványok

Egyéb adónyomtatványok

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2016

Iparűzési adónyomtatványok

Egyéb adónyomtatványok

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2015

IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK A 2014. ÉVRŐL »

Bejelentkezési nyomtatvány a helyi iparűzési adóba

2014 évi őstermelői nyilatkozat

2014. évi talajterhelési bevallás

Építményadó bevallás

Magánszemélyek kommunális adóbevallása

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

 

Iparűzési bevallás 2013. adóévről

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2013

Bevallás az építményadóról
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

Őstermelői nyilatkozat a helyi iparűzési adóban

Bejelenkezési nyomtatvány a helyi iparűzési adóba
Gépjárműadó bevallás (mozgáskorlátozotti mentesség, lopás)
Iparűzési adóbevallási nyomtatvány 2012. évről
Iparűzési adóelőleg módosítási kérelem
Önellenőzési lap a helyi iparűzési adóban

ADÓRENDELETEK

11-2012. (IX.26.) rendelet a talajterhelési díjról
23-2009. (XII. 12.) iparűzési adó rendelet módosítás
9-2009. (V.12.) adórendelet módosítás magánszemélyek kommunális adójáról
8-1999. (XI. 10.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről
9-1998.(XI.25.) rendelet az építményadó bevezetéséről
15-1995.(XI. 15.) rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK 2011

Bejelentkezési nyomtatvány (helyi iparűzési adó)
2011. évi iparűzési adóbevallás
2011. évi gépjárműadó bevallás
2011. évi feltöltésre kötelezettek bevallása
2010. évi vállalkozók kommunális adóbevallás
2010. évi talajterhelési bevallás
2010. évi iparűzési adóbevallás


Vállalkozók kommunális adóbevallása 2009. évről
Helyi iparűzési adóbevallás 2009. évről
Bejelentkezési lap kommunális adó alá vállalkozók részére


Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról
Vállalkozók kommunális adóbevallása 2008 évre
Helyi iparűzési adóbevallás 2008 évre
Bevallás az építményadóról


Bevallási határidők helyi adók, talajterhelési díj, gépjárműadó esetén
Tájékoztató a gépjárműadó 2007. évi változásairól
Őstermelők és a helyi iparűzési adó
Önkormányzati adóhatóság számlaszámai
A 2007. évi vállalkozói adóbevallások (Zip tömörítvény - 75 KB)

 

IGAZGATÁS

Anyakönyvi ügyek
(Frissítve 2017. augusztus 3-án)

Anyakönyvi kivonatok kiállítása
Haláleset anyakönyvezése
Házassági névviselési forma módosítása
Házassági szándék bejelentése
Kérelem anyakönyvi kivonathoz
Kérelem anyakönyvi kivonathoz - meghatalmazással

Születési családi és utónév változtatása
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

Kereskedelmi tevékenységek
(Érvényes 2018.01.01-től)

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Működési engedély iránti kérelem
Változás bejelentés
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés
Nyitvatartási idő megváltozása

Telepengedélyezési eljárás
(Érvényes 2018.01.01-től)

IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BEJELENTÉS/ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
(bejelentés ipari tevékenység folytatásáról, telepengedély kiadására irányuló kérelem)

Egyéb
(Frissítve 2017. augusztus 3-án)

Birtokvédelem - általános tájékoztató
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Lakcím rendezésére vonatkozó kérelem

SZOCIÁLIS- ÉS GYÁMÜGYEK

(Frissítve 2017. augusztus 3-án)

Kérelem - Rendkívüli települési támogatáshoz
Kérelem - Települési gondozási díjhoz
Kérelem - Települési gyógyszertámogatáshoz
Kérelem - Települési támogatás igénylő adatlap temetéshez
Kérelem - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap) valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B)
Okmányiroda Hatvan

ELÉRHETŐSÉGEINK

Hort
Szabadság tér 40.
3014

Tel.:
37/378-001
37/378-544
37/578-544
37/578-000

Telefonmellékek és
e-mail címek